Operator maszyn do robót ziemnych

Taka osoba wykonuje roboty ziemne w żwirowniach, kamieniołomach, piaskowniach. Zajmuje się także obsługą maszyn takich jak koparki jednonaczyniowe i wielonaczyniowe, koparki drenarskie oraz koparko-spycharki, zgniatarki, równiarki, ładowarki, walce, zagęszczarki i ubijarki. Może zajmować się też rekultywacją nieużytków poprzez wykonywanie orki i wysiewu roślin. Jego zadaniem bywa także nadzorowanie wskazań przyrządów kontrolnych oraz reagowanie na pojawiające się nieprawidłowości.

Zadania operatora sprzętu do robót ziemnych
Osoba wykonująca ten zawód ma w obowiązku przygotowanie maszyny z osprzętem do wykonywania zleconych przez pracodawcę prac oraz zajęcie się przygotowaniem ich obszaru oraz frontu zgodnie z zasadami higieny pracy i bezpieczeństwa, ergonomii, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Jego zadaniem jest zapoznanie się z wskazówkami geodezyjnymi, obmiarem prac. Musi zająć się także odpowiednim ustawieniem parametrów osprzętu do maszyn ziemnych. Operator ciężkich maszyn wykonuje rowy drenarskie z uwzględnieniem zachowania spadku dna, a także wykorzystaniem koparek drenarskich, wielonaczyniowych i koparek wielonaczyniowych łańcuchowych. Do innych zadań należy odspajanie i przemieszczanie mas ziemnych za pomocą zgarniarek, spycharek, równiarek oraz ładowarek jednonaczyniowych.

Kolejnymi obowiązkami operatora maszyn ciężkich może być formowanie nasypów i zagęszczanie mas ziemnych z użyciem maszyn zagęszczających, walców statycznych, wibracyjnych, zagęszczarek oraz ubijaków. Może zajmować się wykonywaniem orki, wysiewów podczas rekultywacji nieużytków z wykorzystaniem ciągników z osprzętem. Następną możliwością jest montowanie i demontowanie osprzętów roboczych przy obsłudze maszyn, bezpieczny transport obsługiwanej maszyny na miejsce pracy i z powrotem do bazy oraz współpraca z osobami nadzorującymi roboty ziemne oraz służbami bhp. Operator zazwyczaj musi też sporządzić dzienny raport z wykonanej pracy i sprawdzić jakość wykonywanej pracy przez siebie i innych oraz zająć się analizą kolejnych jej etapów oraz oceną efektów.

Co należy zrobić, żeby zostać operatorem sprzętu do robót ziemnych?
Po pierwsze należy zdobyć uprawnienia na operatora takich maszyn, najlepiej udać się do firmy zajmującej się szkoleniami zawodowymi. Kurs powinien skończyć się egzaminem przed Instytutem Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego.
Musimy ukończyć 18 rok życia, posiadać zaświadczenie od lekarza o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania zawodu oraz wykształcenie minimum podstawowe.
Kurs trwa około 170 godzin, cenowo waha się między 1000 złotych a 2000 złotych.

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria