Na początek pracy szkolenie BHP

Szkolenia nowych pracowników powinny rozpocząć się od przejścia przez kurs BHP, który dzieli się na szkolenia wstępne i okresowe. Bez tego, żaden pracownik nie powinien przystępować do wykonywania swoich zadań związanych z zajmowanym stanowiskiem. Szkolenie BHP jest również obowiązkowe dla pracodawcy, nie może być w firmie osoby, która nie zdobędzie zaświadczenia stanowiącego o przeszkoleniu w tym zakresie. Mówiąc o pracowniku chodzi tutaj o każdą osobę zatrudnioną na podstawie umowy o pracę, umowy zlecenie, o dzieło, a także umów na podstawie prawa cywilnego i praktykantów. I nigdy nie ma od tego wyjątków.

Podział szkoleń BHP
Prawo pracy definiuje w przepisach dwa rodzaje szkoleń: wstępne oraz okresowe. Ten pierwszy rodzaj szkolenia pracodawca powinien przejść tuż przed dopuszczeniem go do pracy. Według Kodeksu Pracy nie wolno dopuścić do niej osoby, która nie posiada potrzebnych umiejętności i wymaganych kwalifikacji oraz odpowiedniej znajomości przepisów, zasad higieny i bezpieczeństwa pracy. Pracodawca ma obowiązek zapewnić takie szkolenie każdemu pracownikowi w zakresie higieny oraz bezpieczeństwa pracy przed dopuszczeniem go do wykonywania wyznaczonych mu zadań.

Na szkolenie wstępne składa się instruktaż stanowiskowy oraz ogólny. Ten ostatni polega na wdrożeniu pracownika z przepisami dotyczącymi BHP, które znajdują się w Kodeksie pracy i regulaminie danej firmy, o ile taki dokument został przez nią sformułowany. Instruktaż obejmuje także zasady udzielania pierwszej pomocy, a czas szkolenia nie może być krótszy niż 1,5 godziny.
Instruktaż stanowiskowy natomiast musi odbywać się na stanowisku pracy, tam gdzie dana osoba ma pracować. Podczas tego szkolenia pracownik musi zapoznać się z metodami bezpiecznego wykonywania pracy, zagrożeniami, które mogą wystąpić na tym stanowisku i umiejętnościami reagowania w krytycznej sytuacji. Czas jego trwania zależy już od stażu pracy i jej rodzaju, przygotowania zawodowego pracownika, a także występujących na danym stanowisku zagrożeń.

Możliwości zwolnienia ze szkolenia
Dotyczy osób, które w trakcie 6 lub 12 miesięcy odbyły już szkolenie okresowe wymagane dla pracowników zatrudnionych na stanowisku, które należy do grupy innych stanowisk, jeśli zakres tematyczny programu szkolenia odpowiada temu, jakie było określone na nowym stanowisku pracy. O zwolnienie ze szkolenia mogą także ubiegać się osoby, które posiadają aktualne zaświadczenie o odbyciu takiego stażu w danym okresie u innego pracodawcy, jednak nie można ich zwolnić ze szkolenia wstępnego.
 

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria