Jak przeprowadzić szkolenie BHP

Każdy pracodawca ma za zadanie zapewnienia szkoleń z dziedziny bezpieczeństwa i higieny pracy. Bez znaczenia jest tutaj liczba podwładnych. Takie szkolenia dzielą się na wstępne i okresowe. Jeśli chodzi o to pierwsze musi odbyć się instruktaż ogólny oraz stanowiskowy. Wszystkie wytyczne możemy znaleźć w przepisach prawa pracy.

Obowiązek zapewniania szkoleń
Nie może zaistnieć taka sytuacja, że nowy pracownik przystępuje do pracy na właściwym sobie stanowisku nie mając wymaganych kwalifikacji lub niezbędnych umiejętności, znajomości przepisów lub zasad BHP. Także pracodawca musi skorzystać z tego typu szkoleń, ponieważ też nie mógłby wykonywać swoich zadań. Takie kursy powinny odbywać się regularnie, bo należy odświeżać swoją wiedzę co jakiś czas.
Wszystkie szkolenia muszą być przeprowadzone na koszt pracodawcy i odbywać się podczas godzin wliczanych jako praca.

Szkolenia podczas dni wolnych?
Jeśli zdarzy się taka sytuacja, że szkolenie zostanie zaplanowane na dzień lub godziny, w których pracownik ma wolne należy wliczyć jego uczestnictwo w kursie jako godziny dodatkowe łącznie z wszystkimi związanymi z tym konsekwencjami (np. przyznanie wolnego dnia od pracy).
Bardziej dokładne zasady dotyczące szkoleń w zakresie BHP, czyli wymagania treściowe, realizacja, sposób ich dokumentowania określa Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 roku w sprawie szkolenia w dziedzinie higieny i bezpieczeństwa pracy.

Rodzaje szkoleń BHP
Każde ze szkoleń w zakresie BHP dzieli się na osobne podkategorie. Głównymi rodzajami szkoleń są szkolenia wstępne ogólne (czyli instruktaż ogólny) oraz szkolenia wstępne na stanowisku pracy (instruktaż stanowiskowy).
Instruktaż ogólny dotyczy osób, które jeszcze nie zostały dopuszczone do wykonywania swoich obowiązków czyli: nowo zatrudnieni pracownicy, studenci odbywającący praktyki, uczniowie szkół zawodowych zatrudnieni w celu nauki zawodu.
Natomiast instruktaż stanowiskowy wykonuje się przed dopuszczeniem do wykonywania pracy na określonym stanowisku i dotyczy: praktykantów, pracowników którzy są przenoszeni na inne stanowisko w tej samej firmie oraz pracowników zatrudnionych na stanowisku robotniczym oraz tych, którzy są narażeni na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia, niebezpiecznych lub uciążliwych.
Wyjątkiem są pracownicy, którzy mają za zadanie wykonywanie pracy na kilku stanowiskach, bo muszą być oni przeszkoleni na każdym z tych stanowisk.
W takich przypadkach tematyka i czas trwania instruktażu jest uzależnione od rodzaju i zakresu zmian.

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria