Wynagrodzenie operatora koparki

Dla operatorów koparek zawsze znajdzie się praca, bo przecież wciąż trwają rozbudowy miast i wsi, dróg dojazdowych, budynków oraz innych elementów infrastruktury wodociągowej, kanalizacyjnej oraz telekomunikacyjnej.Operatorzy zajmują się obsługą maszyn dużych i ciężkich, więc wymaga się od nich odpowiedzialności i sprawności.

Jak zostać operatorem koparki?
Osoba zawodowo obsługująca koparki może wykonywać swoją pracę dopiero, gdy ukończy odpowiedni kurs i zda egzamin. Postępowanie musi być zgodne z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn oraz reszty urządzeń roboczych. Muszą być one obsługiwane przez osoby, które ukończyły szkolenie, a także posiadają pozytywny wynik sprawdzianu przeprowadzonego przez komisję powołaną przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.

Jak wygląda kurs dla operatorów koparek?
Jeśli chcemy zapisać się na taki kurs musimy ukończyć 18 rok życia, posiadać wykształcenie co najmniej podstawowe oraz mieć zaświadczenie lekarskie, które daje nam możliwość wykonywania zawodu operatora koparki.

Samo szkolenie obejmuje część praktyczną i teoretyczną. Ta ostatnia obejmuje wiele zagadnień z tematyki dokumentacji technicznej maszyn roboczych, higieny pracy, bezpieczeństwa w trakcie obsługi maszyn roboczych oraz technologii wykonywania robót ziemnych, użytkowania oraz korzystania z maszyn roboczych. Część praktyczna natomiast obejmuje naukę eksploatacji maszyn roboczych z uwzględnieniem różnych warunków terenowych i technologicznych.

Zaraz po ukończeniu kursu należy podejść do egzaminu i go zdać na przyzwoitym poziomie. Organizatorem egzaminu jest zazwyczaj ośrodek szkoleniowy, który zapewnia odpowiednie maszyny dla kursantów oraz poligon do przeprowadzenia egzaminu praktycznego. Kolejnymi zadaniami organizatora jest zapewnienie obecności instruktorów przy egzaminie praktycznym dla każdej z maszyn, przygotowanie listy zdających oraz wniosków kandydatów o przeprowadzenie sprawdzianu. Osoby przystępujące do egzaminu muszą mieć odpowiednie ubranie robocze i wymagany przez regulamin sprzęt ochrony osobistej.

Wynagrodzenie operatora koparki
Tego typu pracownicy należą do grupy osób wykwalifikowanych, a zarobki zależą między innymi od posiadanych kwalifikacji oraz od pracodawcy. W wielu przypadkach jest to zajęcie sezonowe, bo takimi prawami rządzi się sektor budowlany, ale wielu operatorów koparek i ładowarek znajduje zajęcie na stałe, na przykład w kopalniach, czy zakładach przetwarzania kruszyw, czy utylizacji odpadów. Operator koparki pracujący u kogoś zarabia na poziomie od 10 do 30 złotych za godzinę netto.

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria