Kiedy i jak często należy przeprowadzać szkolenia BHP?

Okresowe szkolenie BHP powinno być powtarzane co jakiś czas w trakcie trwającego okresu współpracy pracodawcy z pracownikiem. Częstotliwość ich powtarzania zależna jest od rodzaju stanowiska zajmowanego przez pracownika w danym zakładzie pracy. Pytanie jak często powinny być przeprowadzane, żeby terminy były zgodne z wymaganiami określonymi w Kodeksie pracy?

Celem takiego regularnego szkolenia jest zaktualizowanie wiedzy oraz umiejętności pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz doszkalanie ich możliwości reagowania w kryzysowych sytuacjach (a najlepiej zapobieganie im). Ich powtórzenie jest wymagane także, jeśli zmieni się coś na stanowisku pracy poszczególnych pracowników lub gdy są oni przenoszeni na inne stanowisko.

Okresowe szkolenia BHP
Tej rodzaj szkoleń musi być obowiązkowo powtarzany w czasie trwania zatrudnienia, bo jest bezpośrednio związany z utrwalaniem i ugruntowaniem wiedzy z zakresu BHP. Ważne są także ze względu na zapoznanie pracowników z nowymi, innowacyjnymi organizacyjno-technicznymi regułami w tej kategorii. Częstotliwość powtarzania okresowych szkoleń BHP zależy już od warunków i rodzaju wykonywanej pracy.

Podział pracowników a częstotliwość odbywania szkoleń
Jeśli chodzi o przeszkolenie pracodawców i innych osób zarządzających pracownikami, czyli kierowników, managerów, mistrzów, czy brygadzistów szkolenia powinny odbywać się przynajmniej raz na 5 lat, a minimalny czas trwania szkolenia powinien wynosić 16 godzin. Proponowaną formą dokształcania się tej grupy zawodowej jest kurs, seminarium lub samokształcenie kierowane.

Podobnie sprawa wygląda u pracowników inżynieryjno-technicznych, technologów, organizatorów produkcji, projektantów, konstruktorów maszyn oraz pozostałych urządzeń technicznych. Szkolenie powinno odbywać się raz na 5 lat w formie kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego i trwać nie krócej, niż 16 godzin szkoleniowych.

Pracownicy wykonujący zadania służby BHP i bezpośredni pracownicy tej służby powinni odbywać szkolenie w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego, minimum raz na 5 lat, jednak ilość godzin szkoleniowych jest nieco większa, bo wynosi 32 godziny (wlicza się w to 4 godziny ćwiczeń).

Pracownicy narażeni na czynniki niebezpieczne, uciążliwe albo szkodliwe, a także pracownicy biurowi są w podobnej jak ww. sytuacji jednak ich kurs może trwać nieco krócej, bo tylko 8 godzin.

Jeśli chodzi o pracowników zajmujących stanowiska robotnicze w zależności od tego, co robią (czy ich praca jest związana z pracami szczególnie niebezpiecznymi) mają szkolenie raz na 3 lata lub raz na rok. Formą szkoleniową jest instruktaż na miejscu pracy, uzupełniony o wykład i trwa 8 godzin szkoleniowych.

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria