Szkolenia okresowe BHP

Szkolenia okresowe z zakresu BHP są wykonywane przez pracowników tej służby (czyli zazwyczaj są to osoby z zewnątrz). Ich zadaniem jest doradzanie pracodawcy i nadzorowanie działań podwładnych w kategorii higieny i i bezpieczeństwa pracy. Ciekawą kwestią jest to, czy mogą oni wykonywać szkolenia okresowe przeznaczone dla pracowników służby BHP, z którymi aktualnie pracują.

Problematyka przeprowadzania szkoleń BHP
Całe postępowanie w sprawie okresowych szkoleń BHP dotycząca bezpieczeństwa i higieny pracy przez pracowników służby BHP jest opisane w Rozporządzeniu Rady Ministrów (z dnia 2.09.1997 roku) w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy (dalej brzmi jako: Rozporządzenie). W jej treści znajduje się ściśle określony katalog zadań, które obowiązkowo musi wykonywać służba BHP. Niestety nie ma w niej opisanego sposobu prowadzenia szkoleń okresowych BHP, o których jest mowa w art. 237³ § 2 K.p.
Poszerzenie działalności służby BHP o możliwość przeprowadzania szkoleń okresowych, uzyskując uprzednio zgodę pracowników tej służby jest uregulowane w § 2 ust. 2 Rozporządzenia. Według zapisu służba BHP nie może wykonywać innych zadań, które nie są w niej określone. Cel działania tej służby zazwyczaj dotyczy funkcji doradczych, kontrolnych w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy. Wyklucza się działania szkoleniowe z tej dziedzinie, ponieważ obowiązek przeprowadzania szkoleń BHP dotyczy pracodawcy, a nie samej służby.

Zadania służby BHP
Organizacja pracy i jej rozkład jeśli chodzi o pracowników tej służby musi zapewnić pełną realizację określonych zadań z zakresu bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Wobec tych reguł pracodawca nie może nawet używając polecenia służbowego zmusić pracownika do przeprowadzenia szkoleń okresowych w trakcie pracy danej osoby, a poszczególni podwładni nie mają możliwości do wydania uprawnień na przeprowadzenie dodatkowych szkoleń okresowych w ramach ich czasu pracy.
Z drugiej strony nie ma żadnych przeciwwskazań do organizowania szkoleń przez tych pracowników w czasie wolnym od pracy (chodzi tutaj o czas w trakcie płatnego urlopu oraz bezpłatnego oraz po upływie czasu pracy takiego pracownika, czyli „po godzinach”). Przeprowadzenie takich szkoleń wymaga zawarcia odrębnej umowy między pracownikiem a spółką, najlepiej w formie umowy zlecenia.

Wymagania pracodawcy a prawo
Pracodawca nie może wymagać od pracowników przeprowadzania okresowych szkoleń BHP w trakcie czasu ich pracy i wykonywania zadań służbowych, nie mogą też ich przeprowadzać z własnej inicjatywy. Wszystko to musi być uregulowane i wobec prawa, inaczej dojdzie do naruszenia obowiązków pracowniczych.

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria