Szkolenie BHP dla nowego pracownika

Przeprowadzenie szkolenia z zakresu BHP jest obowiązkiem każdego pracodawcy, ponieważ jest on odpowiedzialny za ochronę zdrowia i życia swoich podwładnych. Nowo zatrudniona osoba bez względu na to, jakie stanowisko będzie pełnić musi wziąć dział w szkoleniu, bo inaczej nie może rozpoczynać wykonywania obowiązków zapisanych w umowie o pracę.

Szkolenia BHP a Kodeks Pracy
Osoby zatrudniające ludzi mają szereg zobowiązań wobec tych osób. Są to obowiązki odgórnie ustalone, zapisane w Kodeksie Pracy, a także w przepisach wykonawczych. Jeśli pracodawca nie będzie ich przestrzegał może grozić mu wiele poważnych konsekwencji. Właściciel firmy odpowiada za ochronę życia i zdrowia podległych mu osób, co jest związane z zapewnieniem im higienicznych i bezpiecznych warunków w pracy na każdym ze stanowisk. Każdy pracownik musi wziąć udział w szkoleniu BHP, niezależnie jaką funkcję w firmie będzie pełnił. W innym wypadku nie może zostać dopuszczony do pracy.

Rodzaje szkoleń
Prawo pracy wyróżnia dwa rodzaje szkoleń BHP, czyli wstępne oraz okresowe. To pierwsze dotyczy nowych pracowników, którzy zostali przyjęci do pracy tuż przed dopuszczeniem ich do wykonywania jakichkolwiek czynności na terenie zakładu pracy. Taki kurs dotyczy instruktażu stanowiskowego i ogólnego.
Ten ostatni z nich jest przeznaczony dla nowych pracowników, którzy mają za zadanie zapoznanie się z przepisami BHP, które są zawarte w Kodeksie Pracy oraz regulaminie pracy, o ile dana firma taki osobny dokument posiada. Musi zaznajomić się także z podstawowymi zasadami udzielania pierwszej pomocy medycznej.
Instruktaż stanowiskowy natomiast musi odbywać się na stanowisku, które nowy pracownik obejmuje. Polega na przeszkoleniu pracownika w zakresie zasad bezpiecznego wykonywania powierzonych mu zadań. Uwzględnia też wszystkie zagrożenia oraz sposoby reagowania na krytyczne sytuacje.

Szkolenie okresowe należy przeprowadzać nawet w trakcie trwania umowy zatrudnionych pracowników. Jest to obowiązkowy etap pozwalający na wykonywanie obowiązków na zajmowanym przez siebie nowym stanowisku lub w wypadku wdrażania jakichkolwiek zmian. Wszystkie szkolenia muszą odbywać się w trakcie pracy, a jeśli jest to niemożliwe należy ten czas wliczyć jako nadgodziny. W każdym z tym przypadków pracownik powinien uzyskać zaświadczenie informujące o ukończeniu kursu BHP.

Szkolenia BHP dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych na podstawie typowego stosunku pracy, umowy zlecenie, o dzieło i umowę agencyjną. Nie ma od tego wyjątku, bo obejmuje też osoby prowadzące działalność gospodarczą na własny rachunek w zakładzie pracy lub w innym wyznaczonym miejscu.

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria