Kursy w zakresie BHP

Każdy pracodawca wie, że musi zapewnić swoim podwładnym higieniczne i bezpieczne warunki pracy, a co za tym idzie gruntowne przeszkolenie w zakresie BHP. Tego typu szkolenie jest obowiązkiem, który wynika z Kodeksu Pracy. W zgodzie z tym dokumentem pracodawca nie może pozwolić na dopuszczenie do pracy kogoś, kto nie posiada wymaganych do stanowiska kwalifikacji i umiejętności, a także jeśli nie ma wiedzy na temat przepisów, zasad bezpieczeństwa oraz higieny pracy. Pracodawca jest zobligowany do zorganizowania szkolenia w zakresie BHP przed dopuszczeniem go do pracy, powinien też powtarzać szkolenie co jakiś czas, aby zaktualizować wiedzę pracownika.

Szkolenie BHP
Pracodawca wprowadzający nowych podwładnych do swoich stanowisk musi zapoznać ich z przepisami i higieną pracy, która dotyczy bezpośrednio wykonywanych przez nich zadań. Ma obowiązek wydawania szczegółowych instrukcji, wskazówek, związanych z zasadami BHP na stanowisku pracy danej osoby. Nowy pracownik jest zobowiązany do potwierdzenia pisemnie zapoznania się z zasadami BHP i przepisami. Co ciekawe, odmowa podpisania takiego zobowiązania przez pracownika, nie jest równoznaczna z odmową ich przestrzegania.

Kurs BHP a godziny pracy?
Szkolenie BHP musi być zorganizowane na koszt pracodawcy, najlepiej w trakcie czasu pracy podwładnego. Wynika z tego, że tylko to szkolenie zalicza się w pełni do godzin pracy. Gdy nie uda się go zorganizować w trakcie pracy naszego pracownika, a po jej zakończeniu lub przed, ten czas należy wliczyć do świadczenia pracy.
Ze szkolenia z zakresu BHP są zwolnieni pracownicy, którzy zajmowali to samo stanowisko u danego pracodawcy, a nawiązują z nim kolejną umowę.

Rodzaje szkoleń
Obowiązek przeszkolenia każdego nowego pracownika w kierunku wykonywanej przez niego pracy ma na celu także poinformowanie go o istniejących zagrożeniach dla zdrowia oraz bezpieczeństwa podczas jego pracy na terenie firmy. Muszą być to informacje potwierdzone na piśmie, uwzględniające dane osoby szkolonej.
Szkolenie ma na celu nabycie przez nich umiejętności wykonywania swoich zadań w sposób bezpieczny dla innych i dla siebie, zachowania w sytuacjach kryzysowych oraz udzielania pomocy osobie, która ulegnie jakiemuś wypadkowi.

Szkolenia BHP dzielą się na wstępne i okresowe. Te pierwsze są formą instruktażu, omawia zagadnienia ogólne, a to drugie bierze pod uwagę zajmowane stanowisko pracy, jest więc bardziej szczegółowe. Szkolenie wstępne powinno trwać więcej niż dwie godziny lekcyjne (czyli ponad 90 minut). Etap drugi może trwać dłużej, w zależności od tego, jakie zadania stoją przed nowym pracownikiem.

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria