Szkolenie BHP - podział i specyfika

Każdy pracodawca oprócz szkoleń wstępnych musi zorganizować szkolenie okresowe BHP dla podwładnych, co zapisane jest w Kodeksie Pracy. Takie szkolenie dotyczy już zatrudnionych pracowników, którzy powinni co jakiś czas ugruntować i zaktualizować uprzednio nabytą wiedzę oraz umiejętności z kategorii bezpieczeństwa i higieny pracy.

Szkolenia dla pracowników
Podstawowym obowiązkiem pracodawcy jest zapewnienie swoim podwładnym higienicznych i bezpiecznych warunków pracy. Wszystkie bardziej dokładne informacje można znaleźć w X dziale Kodeksu Pracy. Zalicza się do tego obowiązek przeszkolenia pracowników z zakresu BHP. W Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27.07.2004 roku (Dz.U.04.180.1860 z późn. zm.) zawarte są kwestie regulujące szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.
Okresowe szkolenie BHP przeprowadza się w celu aktualizacji oraz ugruntowania wiedzy, a także umiejętności dotyczących kwestii BHP i zaznajomienia pracowników z nowymi wdrażanymi rozwiązaniami organizacyjno-technicznymi w tym zakresie.

Podział szkoleń okresowych BHP
Taki kurs przeprowadza się dla osób pracodawców i osób zarządzających pracownikami. Jest on w formie standardowego kursu, seminarium lub samokształcenia kierowanego (online) i musi być przeprowadzany minimalnie raz na pięć lat. Pierwsze tego typu szkolenie trzeba przeprowadzić w okresie nie później, niż pół roku od chwili zatrudnienia.

Szkolenie BHP przeznaczone dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych należy przeprowadzać w formie instruktażu, nie rzadziej niż raz na rok, zwłaszcza jeśli na danym stanowisku występują duże zagrożenia. Natomiast jeśli stanowisko nie niesie ze sobą zagrożeń szkolenie powinno odbywać się nie rzadziej niż raz na 3 lata. Pierwsze takie szkolenie powinno być zorganizowane w okresie roku od momentu zatrudnienia.

Szkolenie tego typu, które jest skierowane do pracowników inżynieryjno-technicznych zazwyczaj odbywa się w formie kursu, seminarium albo samokształcenia kierowanego (online) i powinno być powtarzane raz na 5 lat. Pierwsze szkolenie należy przeprowadzić w okresie roku od chwili podpisania umowy o pracę.

Szkolenie dla pracowników służby BHP jest w takiej samej formie jak ww. i także powinno powtarzać się minimalnie co pięć lat. Pierwszy taki kurs musi odbyć się w ciągu roku od momentu zatrudnienia.

Natomiast jeśli chodzi o pracowników administracyjno-biurowych szkolenia są także w formie kursu, seminarium, samokształcenia kierowanego ale wystarczy je przeprowadzać raz na 6 lat. Pierwsze z nich musi odbyć się w ciągu roku od chwili zatrudnienia.

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria