Szkolenia i kursy na koparki

Zorganizowanie szkolenia dla operatorów koparek to bardzo opłacany biznes, ponieważ na rynku pracy nadal brakuje pracowników z takimi umiejętnościami. Istnieje ciągła potrzeba szkolenia ludzi w tym zakresie, dlatego należy przez cały czas ich dokształcać, uaktualniać wiedzę lub przekwalifikowywać. Technologia zmienia się dość szybko, a do nowych warunków należy się jak najprędzej dopasować. Także osoby, które nie mogą znaleźć zatrudnienia w swoim zawodzie często decydują się na kurs, który pozwoli im na rozpoczęcie pracy w innej, ale potrzebnej dziedzinie. Jedną z nich jest branża budowlana, która praktycznie zawsze potrzebuje nowych pracowników.

Jak zorganizować kurs na koparkę?
Jeśli chcemy wykonywać zawód, w którym potrzebna jest umiejętność obsługi koparki musimy mieć odpowiednie uprawnienia. Wymogiem jest kurs zorganizowany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z 20.09.2001 roku, czyli rozumie się przez to, że organizator zapewnia warunki lokalowe do zajęć teoretycznych, park maszynowy, plan manewrowy, kadrę wykładowców i instruktorów mających odpowiednią wiedzę, warunki socjalne na dobrym poziomie i wyposażenie dydaktyczne. Wszystkie wymogi musi sprawdzić Centrum Koordynacji.
Osoba organizująca kurs musi przygotować też szereg dokumentów, takich jak: zgłoszenie kursu i jego weryfikację, harmonogram, dziennik zajęć, listę obecności, karty zajęć praktycznych, badania lekarskie kursantów oraz wnioski
o przeprowadzenie testu sprawdzającego.

Jak zdobyć uprawienia na obsługę koparki?
Szkolenie na koparki najczęściej przygotowuje także do używania ładowarko-koparki. Zawód operatora jest dobrze płatny, w zależności od przedsiębiorstwa, które zatrudnia pracowników wynagrodzenie rozpoczyna się od 3,5 tysiąca złotych a kończy na ponad 4 tysiącach złotych. Jeśli dodatkowo posiadamy własny sprzęt godzina naszej pracy dochodzi do 120 złotych. Najkorzystniejsze kontrakty podpisuje się zazwyczaj w okresie wiosenno-letnim, jednak przez cały rok operatorzy koparki nie narzekają na brak ofert.
Kurs na koparki powinien być organizowany przez specjalistyczne ośrodki szkoleniowe i inne instytucje posiadające uprawnienia. Osobą, która może przystąpić do szkolenia musi być ktoś, kto ukończył 18 rok życia i posiada wykształcenie co najmniej podstawowe. Kolejnym warunkiem, który należy spełnić jest posiadanie zaświadczenia lekarskiego, który dopuszcza nas do wykonywania tego zawodu. Plusem jest posiadanie prawa jazdy kategorii B.
Zajęcia trwają zazwyczaj 180 godzin, z podziałem na etap teoretyczny (ok. 100 godzin) i praktyczny (ok. 60 godzin)

O serwisie

Proponujemy wysoce profesjonalne szkolenia z zakresu BHP dla firm. Mamy z swojej ofercie również szkolenia dla specjalistów pracujących w branży spawalniczej i  budowlanej. Na tej stronie znajdziesz porady praktyczne dotyczące szkoleń BHP i szkoleń w ogóle. Zapraszamy!

Kontakt

kontakt@grodzio.pl

Galeria